نگارش جنگ نازی و شوروی

نویسنده

دانش آموخته گروه تاریخ و دبیر تاریخ آموزش و پرورش، تهران، ایران

چکیده

دیوید استاهل، تاریخ‌نگار اهل نیوزیلند است که در تحریر تاریخ نظامی آلمان در جنگ جهانی دوم تخصص خاصی دارد. او تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی در دانشگاه موناش و کالج بوستون به پایان رساند و سپس مدرک کارشناسی ارشد مطالعات جنگ را از کینگز کالج لندن و دکترا را نیز در سال 2007 از دانشگاه هومبولت در برلین اخذ نمود. او در سال 2012 به دانشگاه نیو ساوت ولز کانبرا پیوست. استاهل چندین کتاب در مورد عملیات نظامی شش ماه اول جبهه شرقی (جنگ جهانی دوم)، نبرد کیف (۱۹۴۱)، نبرد مسکو و چندین کتاب در مورد جنگ آلمان نازی علیه اتحاد جماهیر شوروی (ازجمله عملیات تایفون و نبرد برای مسکو) نوشته است. او تجربیات ارزشمندی را در مورد تحلیل جنگ‌های جهانی دوم منتشر کرده که ازجمله آن‌ها، مقالات علمی‌اش است که در مجلات معتبر خارجی چاپ و منتشر می‌شوند. او در این مقاله، دوازده مورد از بهترین کتاب‌های منتشر شده در مورد جنگ‌های آلمان نازی-شوروی سوسیالیستی را در جنگ جهانی دوم تحلیل و بررسی می‌کند. امید است ترجمه این مقاله، بر معلومات خوانندگان بیفزاید و مترجمان و پژوهشگران را برای ترجمه و تحلیل کتاب‌های مطرح‌شده در این مقاله ترغیب نماید.

کلیدواژه‌ها