واکاوی زمینه های تیرگی روابط ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تاکید بر جایگاه اسرائیل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

روابط ایران و آمریکا در طول تاریخ سیاسی دو کشور از اهمیت ویژه‌ای برای طرفین برخوردار بوده است. فراز و فرودهای این رابطه و علل و عوامل آن همواره مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان روابط بین الملل بوده و هست. در مورد زمینه‌های تنازع در روابط ایران و امریکا دیدگاههای گوناگونی از سوی پژوهشگران این حوزه مطرح شده است، ولی به نظر می رسد که هنوز کافی نبوده و این حوزه ظرفیت مباحث گسترده تری را دارد. این مقاله که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، به دنبال بررسی این مسئله است که اسرائیل به عنوان متغیری تنش زا در آفرینش و استمرار تنازع و تقابل دو کشور ایران و آمریکا چه جایگاهی دارد. بنا به نتایج تحقیق، یکی از موانع اصلی بهبود روابط ایران با آمریکا، مربوط به مشکلات ماهوی و مبنایی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل است؛ و از آنجا که سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه و به ویژه در مورد ایران، به دلایلی همچون پیوندهای هویتی میان دو ملت آمریکا و اسرائیل و همچنین حضور لابی قدرتمند صهیونیست در این کشور به شدت متأثر از نفوذ صهیونیست‌هاست، امکان عادی شدن روابط دو کشور حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها