تماس با ما

نشریه علمی پژواک جامعه در مطالعات  سیاسی-اجتماعی تاریخ ایران

نشانی پستی: تهران، کارگر شمالی، بعد از چهارراه نصرت، ساختمان سامان، طبقه سوم، واحد 5، دفتر مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر

کدپستی:  ۱۳۱۳۸۴۵۶۴۸

وب سایت:  http://pjj.iranmehr.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی:    pezhvakejamee@iranmehr.ac.ir   و  pezhvakejamee@gmail.com

 شماره تماس اضطراری دفتر مجله: ۶۶۹۱۵۶۱۶ روزهای تماس یکشنبه و سه شنبه ۱۰ صبح تا 14

 راه های برقراری ارتباط با نشریه تنها از طریق:  تلگرام با شماره  09926163859


CAPTCHA Image